strom

O nás

Na základě zkušeností zajišťuji pravidelnou i jednorázovou údržbu zeleně v interiéru i exteriéru. Od vypracování studie až po následnou realizaci a údržbu. Naše služba zajistí celkovou péči o zeleň po celou sezónu, seč travnatých ploch, údržbu květin a stromů včetně odvozu bioodpadu.

Naše nabídka služeb

Poskytované služby

 • Péče o stromy

  Údržba – Veškeré druhy řezů, údržbu vzrostlých stromů za pomoci lezeckých technik

  Rizikové kácení dřevin – V blízkosti objektů vám porazíme strom, tak aby nedošlo k poškození věci nebo újmě na zdraví osob

  Zajištění nestabilních korun – Pomocí vazeb lanových (dynamických), tak ocelových (statických), zajišťujeme jejich kontrolu

  Ovocné stromy – Řez veškerých ovocných stromů a keřů

  Památné stromy – Ošetření památných stromů věnujeme zvláštní péči

  Odborné posudky – Na vaši žádost vypracujeme odborný posudek na zdravotní stav stromu s návrhem opatření

 • Údržba extenzivní zeleně

  Trávníky – Provedeme jednorázové kosení nebo mulčování extenzivních trávníků

  Odstranění ruderálních porostů - Jednorázové kosení a vyřezání náletových dřevin

 • Zahrady

  Studie – Konzultace se zákazníkem, první návrhy až po finální projekt

  Údržby zahrad - Řez stromů, keřů a jejich kácení, řez živých plotů, přesazování rostlin, regenerace a sekání travnatých ploch, doplnění mulče ve výsadbách

  Zpracování půdy – Od hrubých zemních prací a modelace terénu až po jemné modelace a přípravu pro výsev trávníku

  Stavební činnost – Výstavba chodníčků, zámkových dlažeb, schodů, suchých a opěrných zídek, plotů

  Výsadby – Výsadby rostlin od záhonů, živých plotů až po vzrostlé solitérní stromy a keře

  Trávníky – Zakládání trávníku výsevem i pomocí travních koberců

 • Sadovnické úpravy

  Údržby – Ošetření stávajících dřevin, kácení

  Zpracování půdy - Terénní úpravy a modelace terénu až do finální podoby

  Stavební činnost – Výstavby cest, mlatových cest, zámkových dlažeb, osazení mobiliáře

  Výsadby – Výsadba solitérních stromů a keřů, obnovy alejí, živých plotů, keřových skupin, trvalkových skupin

  Trávníky – Založení trávníku výsevem i pomocí travních koberců a zakládání speciálních lučních trávníků a květnatých luk

Fotogalerie

Předzahrádka s mlatovou cestou v Rakovníku

Realizace zahrady a travního koberce Tuchořice

Realizace zahrady a travního koberce Tuchořice

Realizace zahrady a travního koberce Tuchořice